Apliko online për kredi

Super Ekspres Kredi

Nese keni nevoje te beni zgjidhje te shpejte dhe te lehte, per cfaredo nevoje qe mund te keni, atehere Super Ekspres Kredia eshte zgjidhja ideale per ju. KEP ka dizajnuar kete produkt kreditor per t'i permbushur kerkesat e klienteve te rinj dhe ekzistues duke u mundesuar atyre kredi KESH, ende pa dal nga zyrja!

Kushtet dhe kërkesat:

  • Shuma - prej 200 - 1,000 EUR
  • Afati maksimal i kredisë deri në 12 muaj
  • Pa kolateral dhe pa garantues
  • Pa taksa administrative

Ju lutemi telefononi apo vizitoni degët tona gjatë orëve të punës, dhe bisedoni me stafin tonë i cili do të jetë i gatshëm për ta shqyrtuar kërkesën tuaj.

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
  • Numri i Klientëve Aktiv 17,276
  • Portofolio Aktiv 36,998,999.61
  • Klientët e Shërbyer 80,897
  • Kreditë e Dhëna 173,883
  • Shpërndarjet Kumulative 409,692,656.62