Apliko online për kredi

Kujdesi ndaj Klientëve

KEP është këtu për t'i shërbyer klientët! Kjo përshkruhet më së miri duke shikuar produktet e jashtëzakonshme të krijuara për ta lehtësuar rrugën e klientëve drejt suksesit.

Ekipi menaxhues, si dhe stafi i përgjithshëm duan të jenë të sigurt se secili klient shfrytëzon më të mirën nga produktet dhe shërbimet e KEP. Ne jemi të dedikuar plotësisht në ofrimin e asistencës së nevojshme për klientët tanë në shfrytëzimin e produkteve tona në mënyre sa më efikase dhe të lehtë.

Pavarësisht se a keni ndonjë pyetje rreth produkteve të përgjithshme të KEP apo për ndonjë kredi specifike për të cilën keni vendosur, ne jemi këtu për t'ju udhëzuar.

Zyrtarët kreditor të KEP shfrytëzojnë kohën për të kuptuar biznesin dhe qëllimet tuaja dhe ofrojnë zgjidhje sipas nevojave tuaja. Pastaj ekipi ynë do të kryej vlerësimin profesional të situatës suaj financiare dhe do t'ju udhëheq drejt kredisë që i plotëson nevojat tuaja më së miri.

Këto nuk janë vetëm procedura. Këta janë hapat që ne i ndërmarrim për të dëshmuar se kujdesemi për suksesin tuaj. Kështu bëjmë, Një hap më shumë... drejtë suksesit të përbashkët!

Meposhte keni vegezen per Kodin e Etikes ndaj Klienteve:

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
  • Numri i Klientëve Aktiv 19,282
  • Portofolio Aktiv 41,916,765.99
  • Klientët e Shërbyer 87,568
  • Kreditë e Dhëna 183,867
  • Shpërndarjet Kumulative 434,628,166.01