Apliko online për kredi

Kredi për Bujqësi

Jeni në një biznes të bujqesisë dhe keni nevojë për blerje të bagëtisë, furnizime me farë, plehra, apo preparate mbrojtëse? Ndoshta jeni në biznes për prodhimin e qumështit dhe doni t'i modernizoni premisat apo edhe pajisjet e nevojshme. Shumë mirë! KEP ju ofron zgjidhje të pakrahasueshme përmes kredisë për bujqësi. Plani i kthimit të kredisë do të përgatitet në atë mënyrë që t'i përshtatet rrjedhës së parasë suaj.

Kushtet dhe kërkesat:

 • Shuma - prej 200 - 25,000 EUR
 • Afati maksimal i kredisë deri në 60 muaj
 • Plan fleksibil të pagesës
 • Për shumat deri në 5,000 EURO nuk nevoitet kolateral dhe as garantues
 • Periudhë të pritjës deri në 6 muaj
 • Pa taksa administrative

Ju lutemi telefononi apo vizitoni degët tona gjatë orëve të punës, dhe bisedoni me stafin tonë i cili do të jetë i gatshëm për ta shqyrtuar kërkesën tuaj.

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
 • Numri i Klientëve Aktiv 19,282
 • Portofolio Aktiv 41,916,765.99
 • Klientët e Shërbyer 87,568
 • Kreditë e Dhëna 183,867
 • Shpërndarjet Kumulative 434,628,166.01