Apliko online për kredi

Bordi i Drejtoreve

  • Koen Wasmus Kryetar
  • Andreas ThieleAnetar
  • Florence JoigneaultAnetare
  • Ardi ShitaAnetar
  • Labinot ÇoçaAnetar

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
  • Numri i Klientëve Aktiv 18,875
  • Portofolio Aktiv 41,026,427.18
  • Klientët e Shërbyer 86,358
  • Kreditë e Dhëna 180,319
  • Shpërndarjet Kumulative 425,664,802.66