Apliko online për kredi

Misioni Social

KEP-i është një institucion financiar inovativ, i krijuar me një mision të qartë social, të përmirësoj standardet jetësore dhe të përkrahë zhvillimin ekonomik të vendit duke ofruar shërbime financiare dhe jo financiare për individët dhe bizneset në nevojë.

Një nga objektivat kryesore sociale të KEP-it është zvogëlimi i varfërisë në mesin e komuniteteve. Kjo arrihet përmes grupeve përkrahëse që kanë qasje të kufizuar ose nuk kanë fare qasje në burimet financiare siç janë individët, femrat dhe pakicat me të ardhura të vogla që janë të përfshirë ose dëshirojnë të përfshihen në bujqësi dhe biznese tjera mikro dhe të vogla..

Për ti përkrahur këto grupe shoqërore, KEP-i organizon dhe përkrahë financiarisht ngjarje dhe iniciativa të ndryshme në nivel lokal dhe regjional për promovimin e vlerave të ndryshme kulturore, sociale, sportive dhe bujqësore.

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
  • Numri i Klientëve Aktiv 19,282
  • Portofolio Aktiv 41,916,765.99
  • Klientët e Shërbyer 87,568
  • Kreditë e Dhëna 183,867
  • Shpërndarjet Kumulative 434,628,166.01