Apliko online për kredi

KEP-i në Komunitet

KEP-i është një institucion financiar inovativ, i krijuar me një mision të qartë social të përmirësoj standardet jetësor dhe të përkrah zhvillimin ekonomik të vendit duke ofruar shërbime financiare dhe jo financiare për individët dhe bizneset në nevojë.

Një nga objektivat kryesore sociale të KEP-it është zvogëlimi i varfërisë në mesin e komuniteteve. Kjo arrihet përmes grupeve përkrahëse që kanë qasje të kufizuar ose nuk kanë fare qasje në burimet financiare siç janë individët, femrat dhe pakicat me të ardhura të vogla që janë të përfshirë ose dëshirojnë të përfshihen në bujqësi dhe mikro-biznes, dhe biznese tjera të vogla.

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
  • Numri i Klientëve Aktiv 19,282
  • Portofolio Aktiv 41,916,765.99
  • Klientët e Shërbyer 87,568
  • Kreditë e Dhëna 183,867
  • Shpërndarjet Kumulative 434,628,166.01