Apliko online për kredi

Ekipi i KEP

  • Shpend NuraKryeshef Ekzekutiv - Kryetar i Bordit Menaxhues
  • Adrian AloKryeshef Financiar - Anëtar i Bordit Menaxhues
  • Hashim SejdiuKryeshef i Biznesit - Anëtar i Bordit Menaxhues
  • Zana Bokshi - KazaziKryeshefe e Burim. Nj - Anëtare e Bordit Menaxhues

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
  • Numri i Klientëve Aktiv 19,259
  • Portofolio Aktiv 42,151,544.17
  • Klientët e Shërbyer 87,220
  • Kreditë e Dhëna 182,798
  • Shpërndarjet Kumulative 432,079,694.36