Apliko online për kredi

Ekipi i KEP

  • Shpend NuraKryeshef Ekzekutiv - Kryetar i Bordit Menaxhues
  • Adrian AloKryeshef Financiar - Anëtar i Bordit Menaxhues
  • Hashim SejdiuKryeshef i Biznesit - Anëtar i Bordit Menaxhues
  • Zana Bokshi - KazaziKryeshefe e Burim. Nj - Anëtare e Bordit Menaxhues

Kalkulator i Kredisë

Kalkulo
 
  • Numri i Klientëve Aktiv 19,282
  • Portofolio Aktiv 41,916,765.99
  • Klientët e Shërbyer 87,568
  • Kreditë e Dhëna 183,867
  • Shpërndarjet Kumulative 434,628,166.01